63 Внеочередная конференция

63 Внеочередная конференция. Тема конференции: избрание делегата на XXXI Съезд партии